Jdi na obsah Jdi na menu
 

Koncepce

Základní koncepce našeho spolku vychází z moderních prvků fotbalu. Jsme inspirováni útočným fotbalem a v tomto směru chceme předat našim nejmenším členům základy pramenící z těchto faktů. Zcela zásadním v tomto je důraz na herní a technické dovednosti, na pozitivní herní zážitky dětí v tréninkovém i zápasovém procesu, nikoliv upřednostňování výsledků, síly a kondice dětí s agresivitou v boji o body. Řídíme se otázkou jak, neřešíme otázku kolik. Důležitou součástí je i komunikace směrem k rodičům dětí, ke správnému chápání nových trendů potřebujeme vytvořit jeden tým i s nimi.

Nás fotbalový oddíl nabízí účast dětem do 11 let, minimální věk bychom neurčovali, necháme na zvážení samotných rodičů. Právě rodičům chceme naším spolkem přinést alternativu pro pohyb jejich dětí, organizované trénování, pro vytvoření party. Alternativou myslíme to, že děti můžou trénovat ve známém prostředí. Mohou samy zjistit, zda je tento způsob pohybu a aktivity baví. A pro rodiče odpadne cestování tam a zpět v nejmenším věku dětí.

K tréninkovým účelům bvyužíváme hřiště u Sokolovny v Lukavici (toto hřiště splňuje rozměry pro danou kategorii). Přes zimu trénujeme přímo v místní Sokolovně.

Hlavní dva směry celkové koncepce:

1. výchovná

Chceme, aby naši hráči, hráčky, trenéři vystupovali slušně, ochotně a dbali na správnou reprezentaci našeho spolku. Aby vždy respektovali druhé lidi a jejich názory. Nikdo není bez chyb a chyba je přirozená věc, která má upozornit člověka na jeho nedostatky! Uvědomujeme si důležitost a velkou odpovědnost, kterou máme vůči všem mládežníkům. Priorita pro práci s mládeží je výchova, rozvoj schopností, zdokonalování dovedností a hlavně utváření osobnosti jedince. Budeme hrát FAIR PLAY!

 

2. sportovní

  • mít radost z pohybu i hry samotné
  • naučení se základům, že sport je dobrá  a zdravá věc
  • zaměření na pohybovou všestrannost (gymnastika, atletika, plavání,…)
  • rozvoj koordinační a rychlostní složky
  • základy učení fotbalové techniky – zejména individuální.
  • podpora chování - „fair play“
  • pochopení pravidel hry a základy taktiky – rozhodování na hřišti a postavení (útok, obrana, brankář) - žádné standardní situace a nácviky (jsme děti !)
  • dovednosti jsou důležitější než výsledek

 

Staň se malým lukavickým fotbalistou i TY!